5 Best Smart TVs in 2019 | under 13k

0
60

MarQ by Flipkart 80cm (32 inch) HD Ready LED Smart TV
http://fkrt.it/n1ddfKNNNN

iFFALCON F2 80cm (32 inch) HD Ready LED Smart TV (32F2)
http://fkrt.it/ncMIDKNNNN

Kodak XSMART 80cm (32 inch) HD Ready LED Smart TV (32HDXSMART)
http://fkrt.it/KfjhtnuuuN

Thomson B9 Pro 80cm (32 inch) HD Ready LED Smart TV (32M3277/32M3277 PRO)
http://fkrt.it/n67tZKNNNN

Mi LED Smart TV 4A 80 cm (32)
http://fkrt.it/Kk2DinuuuN

source